Välfärdsplan för barn och unga 2016-2020

På uppdrag av kommunens förtroendevalda har bildnings- och grundtrygghetssektorn utarbetat en välfärdsplan för unga.

Planen är ett lagstadgat verktyg för styrning, ledning och utveckling av arbetet för barns och ungas välfärd i kommunen. I fortsättningen ska den utgöra en del av den etablerade årsrytmen i planeringen, verkställandet och utvärderingen av verksamheten i kommunen.

Välfärdsplan för barn och unga 2016-2020
Bilaga 1: Elevenkät 2016
Bilaga 2: När ska man göra barnskyddsanmälan?


Senast ändrad: 12.12.2016