Kuntouttava työtoiminta

Rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa

Ingå kommuns rehabiliterande arbetsverksamhet (Kuty) riktar sig till långtidsarbetslösa personer.

  • Få vägledning och stöd med att hitta ett jobb eller en studieplats.
  • Arbeta med olika projekt i ett gemensamt arbetsteam
  • Här finns alltid någon att prata med och saker att göra tillsammans
  • Lopptorg och kafé – alla är välkomna
  • Här kan du läsa dagens tidningar
  • Internetanslutningen får användas fritt av alla

Lunch onsdagar kl. 11.00-13.00


Senast ändrad: 11.09.2017