Ingå centrum, © Laura Ilona

Ingå är ett välstädat naturparadis

I Ingå satsar vi på att gatorna ska vara rena, vägarna hela och parkområdena städade och fina.

Något av det viktigaste för trivsamheten på en ort är att där är snyggt och prydligt.

De tekniska tjänsterna omfattar skötsel och underhåll av kommunens trafikleder, allmänna områden, hamnar och fastigheter. Skötseln är utlokaliserad och sköts för närvarande inom ramen för kommunens avtal med VRJ (parker, allmänna områden och vägar) och SOL (fastigheter).

Felanmälan

Avfallshanteringen sköts av Rosk'n Roll Oy Ab och Västra Nylands avfallsnämnd.


51 © Laura Ilona

Senast ändrad: 02.02.2018