Handelshamnen

Ingå hamn är en privatägd, kommersiell hamn. Ungefär en miljon ton transporteras årligen via hamnen. Mer information om hamnen finns på Inkoo Shippings webbplats.


Senast ändrad: 18.04.2015