Kommunens fastigheter

Wilhelmsdal

I gamla bibliotekshuset Wilhelmsdal finns ett kafé och biblitotekets gamla utrymmen används som möteslokaler. Mer info om mötes- och festutrymmen här.

Kommungården och biblioteket

Ingås nya bibliotek är inrymt i Kommungården. Mer info om biblioteket hittas här.

Fastigheten på Strandvägen

Strandvägens fastighet inrymmer kommunens hälsocentral och ungdomsgården Unccan.

Lönneberga servicehus

Kommunens äldreboende ligger i centrala Ingå. Läs mera här.

Skolor

Det finns tre svenskspråkiga och en finskspråkig skola i Ingå. Läs mera här. Skolornas gymnastiksalar kan användas till föreningsverksamhet utanför skoltid, se regelbundna träningstider.

Daghem

Kommunens daghem ligger i centrala Ingå, Dal och Degerby.

Se även fastigheter till salu.

Senast ändrad: 23.04.2018