Höst i ekdungen © Benjamin Lundin

Parker och allmänna områden

Skötsel av parker och allmänna områden hör också till de samhällstekniska tjänsterna. Mer information om Ingås utbud hittas via länkarna:

Lekparker
Idrottsplatser
Åparken (spontanidrottsplats)
Tennisplanen/rinken


Senast ändrad: 20.11.2017