Vägar och gator

Vägarna i Ingå sköts antingen av kommunen eller av staten, eller är privatvägar.

Statens vägar

Huvudlederna i Ingå centrum–Bollstavägen, Storkyrkovägen, Fagerviksvägen med tillhörande lättrafikleder  samt Ola Westmans allé och sköts av staten, kontaktuppgifter: tom.eliasson(at)destia.fi

Kommunens vägar och gator

Övriga trafikleder på detaljplaneområden sköts av kommunen, kontaktuppgifter: asiakaspalvelu(at)sol.fi.

Senast ändrad: 13.02.2017