Enskilda vägar

Det är möjligt att ansöka om bidrag för enskild väg. Ansökningstiden annonseras separat.

KOMMUNALT BIDRAG FÖR UNDERHÅLL AV ENSKILDA VÄGAR 2017

Väglag som önskar erhålla kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar uppmanas inlämna ansökan härom till kommunkansliet i Ingå senast den 30 september 2017.

Ansökningsblanketter finns att ladda ner här på webben (till höger) och fås också från kommunkansliets infopunkt.

OBS!

Blanketten bör undertecknas och lämnas in till kommunen.

Till ansökan skall fogas justerat protokoll från årsmötet, resultat- och balansräkning, vägenhetslängd samt revisionsberättelse eller motsvarande utredning i årsmötets protokoll.

Förutsättning för att erhålla bidrag är att årsmöte hålls årligen.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Senast ändrad: 31.07.2017