Berätta för oss

Nu vill Ingå kommun höra kommuninvånarnas åsikt – vilka platser anser du att är farligast i Ingåtrafiken?

Dina förbättringsförslag är anonyma om du inte väljer att underteckna meddelandet.

Tack på förhand!
Trafiksäkerhetsplan Liikenneturvallissussuunnitelma

Ny trafiksäkerhetsplan för ett tryggare Ingå


Ingås nya trafiksäkerhetsplan är ett redskap för att göra kommunen tryggare. Nu vill vi ha din åsikt – var är trafiken som mest problematisk i Ingå?

Ingå kommuns nya trafiksäkerhetsplan, Planen för vis och trygg färdsel, är här.

Planen för trygg och vis färdsel (pdf)

Men arbetet är långt ifrån över.

Målsättningen har varit att arbeta fram en lättillgänglig plan som betjänar Ingåborna bättre än den gamla planen från 2008. Planen ska ändå inte bli en dammig lunta som ligger bortglömd i ett arkiv, utan något som hela tiden omsätts i praktiken.  

Ett exempel på det här är de hastighetsmätare som dök upp på olika platser i Ingå kyrkby under våren och försommaren.

Ingå kommuns controller Ilkka Rissanen, som har deltagit i arbetet med planen, säger att hastighetsmätarna är en hälsosam tankeväckare för bilisterna. Alla reflekterar inte över hur snabbt de faktiskt kör längs vägar där många barn rör sig.

– Det är du och jag som tillsammans påverkar hur trygg trafiken är. Genom att vara uppmärksamma och hålla hastighetsbegränsningarna kan vi minimera antalet farliga situationer.

En viktig del av projektet har också varit att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna.


Senast ändrad: 15.11.2017