Planen för trygg och hållbar färdsel

fältbesök 367
Var är trafiken som mest problematisk i Ingå?


Ingå kommun håller tillsammans med NTM-centralen och företaget Ramboll Finland Ab på att uppdatera kommunens trafiksäkerhetsplan. En viktig del av planen är trafiksäkerheten på skolgårdarna och i deras omgivning.

Ingå kommuns gamla trafiksäkerhetsplan sammanställdes 2008. De förtroendevalda i Ingå har önskat att planen skulle förnyas under 2016.


Uppdateringens arbetsnamn är ”Planen för trygg och hållbar färdsel i Ingå”.

– Vår målsättning är att arbeta fram en mer lättillgänglig plan som betjänar Ingåborna bättre. Som en del av projektet fokuserar vi på att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna, säger planläggningschef Minna Penttinen.  

– Det är också viktigt att ta i beaktande Ingås extremt varierande natur i arbetet. På sommaren rör sig mycket båtfolk och sommargäster i kommunen, medan trafiken på vintern är mindre livlig och mer inriktad på vardagsrutiner. 

Minna Penttinen 
Ingå kommun, planläggningschef 
+358 9 29515 332 
minna.penttinen@inga.fiSenast ändrad: 20.06.2017