Vattentjänstverket Ingå Vatten

Ingå Vatten är ett kommunalt vattentjänstverk vars uppgift är att betjäna kunderna som är anslutna till vatten- och avloppsvattennätet. Ingå Vatten har ca 582 kundavtal och bedriver en verksamhet som år 2016 omsatte 611 966 €.

Fr.o.m. 1.1.2016 lyder vattentjänstverket Ingå Vatten under samhällstekniska nämnden.


Vatten © Laura Taskinen

Senast ändrad: 09.03.2018