Anslutning till vatten och avlopp

Verksamhetsområden

Vattentjänstverket har fastställda verksamhetsområden för följande vattentjänster:

Vatten (hushållsvatten)

Avlopp (tvätt-, disk- och wc-avloppsvatten)

Dagvatten (regn-, dränerings- och ytvatten) 

De olika avgifterna som verket debiterar av sina kunder framgår ur vattentjänstverkets taxa.

Ansökan om anslutning till vattentjänstverket

Ansökan om anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät ska inlämnas till vattentjänstverket i samband med ansökan om byggnadslov om byggplatsen är belägen inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.

Det är skäl att i god tid ansöka om anslutning så att vattentjänstverket hinner ge sitt utlåtande angående anslutningspunkten. VVS-ritningarna ska inlämnas till vattentjänstverket i 2 serier.

VVS-planeraren som gör upp ritningarna bestämmer anslutningens dimensioner.

Tillkoppling

Tillkopplingsarbetet utförs av vattentjänstverket. Vattentjänstverket förutsätter att VVS-ritningarna inlämnas före tillkopplingen utförs. Grävningsarbetet och anskaffning samt montage av röret utförs och bekostas av fastigheten som ansluts. Vattentjänstverket debiterar för tillkopplingsarbetet och delarna (sadel, ventil, ventilstång, ventilhatt om tillkopplingsstället är i gatan och avloppsstos samt vattenmätarinstallation) enligt den ikraftvarande taxan.

För övrigt tillämpas de allmänna leveransvillkoren för vattentjänstverket Ingå Vatten.

Om tillkoppling ska överenskommas ca en vecka på förhand med vattentjänstverket, +358 9 2951 5329 eller +358 9 2951 5331


Senast ändrad: 08.06.2017