Faktureringstidtabell 2018 - grund- och bruksavgifter


Förskottsfakturering 1 för tiden 1.1-28.2 faktureras i februari, förfallodag 28.2
Förskottsfakturering 2 för tiden 1.3-30.4 faktureras i april, förfallodag 30.4
Förskottsfakturering 3 för tiden 1.5-30.6 faktureras i juni, förfallodag 30.6
Förskottsfakturering 4 för tiden 1.7-31.8 faktureras i augusti, förfallodag 31.8
Förskottsfakturering 5 för tiden 1.9-31.10 faktureras i oktober, förfallodag 31.10

Avläsningsfakturering: avläsning inom november, förfallodag 15.12

I avläsningsfaktureringen tillgodogörs de betalda förskotten. Avläsningsfaktureringen inkluderar också förskottering enligt årsförbrukning samt grundavgift t.o.m. 31.12.


Senast ändrad: 29.12.2017