Vattnets hårdhet

Hårdheten på hushållsvattnet som Ingå Vatten levererar är 5,6 ˚dH, vilket betyder att vattnet är medelhårt.

Vattnets hårdhet och hushållsmaskinerna - allmänna råd

Kalklagringar på t.ex. kaklen kan undvikas om man torkar vattnet från kakelytorna.

Det lönar sig att granska varmvattenberedarens temperatur om kalk förorsakar problem.

Den rekommenderade temperaturen i en varmvattenberedare är 60-65 grader förutsatt att vattnet räcker till för dagens behov och rördragningarna i fastigheten inte är för långa. En temperatur under 60 grader rekommenderas inte eftersom det kan föranleda till en ökning av legionellabakterier.

Diskmaskiner

Vanligtvis behövs inget diskmaskinssalt. Följ dock apparattillverkarens instruktioner. Om det samlas kalk i maskinen, tvätta igenom programmet utan kärl och använd citronsyra istället för tvättmedel.

Tvättmaskiner

Beakta vattnets hårdhet när du doserar tvättmedel. Se instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.

Kaffe- och vattenkokare

Behandla kaffe- och vattenkokaren tidvis med att koka hushållsättika- (dosering, ¼ hushållsättika och ¾ vatten) eller citronsyra (dosering, 1 matsked i en liter vatten) genom kokaren. Förrän man tar kokaren på nytt i bruk kokar man 2-3 gånger vatten i den.


Senast ändrad: 18.04.2015