30 minuter från huvudstadsregionen

Ingå ligger ca 60 km väster om Helsingfors. Du kan åka buss eller bil till Ingå längs stamväg 51. Bussarna stannar mitt i centrum av Ingå, vid Delta café invid småbåts- och gästhamnen.

Mer info om förbindelser och tidtabeller hittar du här:

Nylands kollektivtrafikinfo

Matkahuolto
Trötte Teodor © Laura Ilona
"Trötte Teodor", Charterbus R.Lundström © Laura Ilona

Senast ändrad: 24.01.2017