Miljöersättningens kvalitetstest av åkerjord kan returneras via Vipu-tjänsten

Kravet för miljöförbindelse är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under förbindelseperioden. Om du förbundit dig till miljöersättning 2015 ska du uppfylla kravet senast 30.4.2018.

Se närmare i Mavis websidor.

Utbetalning av årets 2017 arealbaserade stöd börjar i oktober

Se närmare: utbetalningstidtabell

Om kontonumret har ändrats, kom ihåg att anmäla om det före utbetalningar, i Vipu-tjänsten eller till landsbygdsförvaltningen.
Lagen om växtskyddsmedel förnyades 1.1. 2012

Alla yrkesanvändare av växtskyddsmedel är skyldiga att innan 26.11.2015 avlägga examen med avseende på växtskyddsmedel. Skyldigheten att avlägga examen gäller bl.a. odlare, trädgårdsmästare, grönområdesarbetare och växtskyddsmedelsförsäljare. Odlare som har miljöstödförbindelse bör avlägga en ny examen, när den utbildning och den specialexamen som förutsätts för miljöstöd förfaller. Tukes

Länkar till utbildningar

nylandsbygd.fi

Nylands Svenska Lantbruksskällskap

Proagria
Senast ändrad: 02.10.2017