Västankvarns servicepunkt är stängd 29.3. på grund av utbildning.
Stödinfotillfällen våren 2017

ELY-centralens sakkunniga berättar om ändringar i stödsystemet, landsbygdsombuden redogör om saker att beakta i stödansökning och rådgivningen berättar om växtproduktionens lönsamhet och Neuvo 2020 –systemet. Kaffeservering.

Svenskspråkiga infotillfällen:

Ons 22.3. Raseborg, Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis. Husdjurstödinfo kl. 10:00 - 11:15, info för alla kl.12:15 - 15:45

To 6.4. Kyrkslätt, kommunhuset, Ervastvägen 2, kl. 17 – 20:45

Andra infotillfällen i Nyland: 23.3. Borgå, 10.4. Liljendal

Eko-info: 4.4. Kyrkslätt
, kl. 17 – 21, kommunhuset, Ervastvägen 2 (förhandsanmälnings i www.nylandsbygd.fi)

Mera info: Nylandsbygd.fi

Aktuellt för husdjurgårdar

Förskott på stöd för svin- och fjäderfähushållning (och för nordligt husdjurstöd) kan sökas elektroniskt via Viputjänsten eller på blankett 139 senast 23.3.2017. Slutlig stöd söks via Viputjänsten eller på blankett 101B senast 15.6.2017.Miljöersättningens utbildningskrav

Alla som ingått en miljöförbindelse skall avlägga en obligatorisk nättentamen i Vipu-tjänsten eller delta i en utbildningsdag senast den 30.4.2017. Nättentamen gör du  i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). Via framsidan under Aktuella ärenden hittar du länken till tentamen. Uppgifter om utförd nättentamen finns i Vipu-tjänsten under Gård -> Förbindelser och avtal. Uppgifterna uppdateras efter 2-3 månader.

Som alternativ till nättentamen kan du uppfylla utbildningskravet med en dagslång kurs. I Västra Nyland har ordnats två skolningstillfällen: en svenskspråkig i Raseborg den 13.12.2016 och finskspråkig i Vichtis den 10.1.2017.
Eftersträvad utbetalningstidtabell våren 2017

Se närmare: Utbetalningstidtabell                 

Lagen om växtskyddsmedel förnyades 1.1. 2012

Alla yrkesanvändare av växtskyddsmedel är skyldiga att innan 26.11.2015 avlägga examen med avseende på växtskyddsmedel. Skyldigheten att avlägga examen gäller bl.a. odlare, trädgårdsmästare, grönområdesarbetare och växtskyddsmedelsförsäljare. Odlare som har miljöstödförbindelse bör avlägga en ny examen, när den utbildning och den specialexamen som förutsätts för miljöstöd förfaller. Tukes

Länkar till utbildningar

nylandsbygd.fi

Nylands Svenska Lantbruksskällskap

Proagria
Senast ändrad: 28.03.2017