Vipu – jordbrukarnas webbtjänst

 
Vipu är en bläddringstjänst för jordbrukaruppgifter. Du kan använda Vipu för att fylla i en elektronisk stödansökan eller granska dina egna stödansökningsuppgifter och kartbilder av digitaliserade basskiften. Du kan bläddra bland uppgifterna för din gård och använda kartfunktionerna även utanför stödansökningen.  

Den behörighet som behövs för att använda Viputjänsten kan du ansöka om på blankett 457. Lämna in blanketten till landsbygdskansliet i din kommun.   

Det går att logga in i Viputjänsten på tre olika sätt:
  • med personliga nätbankkoder


  • med mobilcertifikat


  • med elektroniskt personkort, dvs. HST-kort.

Internetbläddrare: Viputjänsten fungerar bäst med Google Chrome och Mozilla Firefox. Använd alltid den nyaste uppdateringen av bläddraren, p.g.a. dataskyddet och uppdaterade funktioner.

Viputjänsten


Senast ändrad: 19.09.2017