Lantbrukets stöd

Basinformation om jordbrukets stöd finns i Landsbygdsverkets (Mavi) sidor.

Tidtabell för stödansökning 2017.

Betalningsmeddelandena slopas


Landsbygdsverket postar inte längre några betalningsmeddelanden fr.o.m. 1.4.2016. Hittills har meddelandena skickats till jordbrukarna i samband med att stöden betalats ut. Jordbrukarna får i fortsättningen det årliga stödsammandraget per post i början av året. De stöd som betalts till gården går att kontrollera i Viputjänsten.Senast ändrad: 13.01.2017