Registrering av djurhållning och djurhållningsplatser

En person, som håller nötkreatur, svin, får, getter eller fjäderfän, ska registrera sig i registret för djurhållare för respektive djurslag. Även de som håller pälsdjur, kamel- och hjortdjur samt de som håller bin och humlor ska registrera sig.

Skyldigheten gäller alla djurhållare, både dem som har husdjursproduktion och dem som har hobby- och sällskapsdjur.

Ifall djurhållningen upphör ska kommunens landsbygdsombud meddelas med samma blankett som används för registrering.

Anmälan ska lämnas till Västra Nylands landsbygdsförvaltnings servicepunkter.

Blankett för beställning av användarrättigheter till får-/ get-/ svinregistret:

blankett.pdf (24,46 kilobyte)

Registreringsblanketterna kan skrivas ut via länkarna nedan:

Registrering som nötdjurhållare

Registrering som svinhållare

Registrening_som_fårdjurhållare

Registrering som getterdjurhållare

Registrering som fjädefähållare                                                                                                                                                                                                                           Registrerings / ändringsanmälan för djurhållare Bin och humlor

Registrerings / ändringsanmälan för djurhållare Pälsdjur, hjort- och kameldjur

Djurhållningsplatsen måste också registreras (djurhållningsplatssignum).

Djurhållningsplatser, registrerings- / ändringsanmälan

Djurhållningsplatser för fjäderfä, registrerings- / ändringsanmälan

Registrerings / ändringsanmälan för djurhållningsplats Pälsdjur, hjort- och kameldjur

Registrerings / ändringsanmälan för djurhållningsplats Bin och humlor

Anmälning om djurhållningsplatsen, av bin och humlor

Märkning och registrering av djur

Anvisningar om märkning och registrering av nötdjur, svin, får, getter och hästdjur finns på Livsmedelsäkerhetsverket Eviras webbsidor.Senast ändrad: 14.12.2016