Stödrättigheter

Stödregionsreform

Systemet med gårdsstöd upphörde i slut av 2014 och från och med 2015 har vi övergått till ett system med grundstöd. De stödrättigheter som bildats under tiden för systemet med gårdsstöd blir kvar, men regionuppgiften ändras eftersom systemet med grundstöd kommer att ha två nya stödregioner, AB och C. Den gamla stödregionen B-C1 delas så att B-regionen blir en del av stödregion AB, och C1-stödregionen en del av stödregion C. 

Ägande- och besittningsförhållandena för stödrättigheter förblir oförändrade, liksom tilläggsdelarna. Däremot kommer värdet av stödrättigheterna, både den enhetliga delen och tilläggsdelen, att ändras, eftersom också ett nytt förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare samt ett ännu högre produktionsbundet stöd börjar finansieras från hela beloppet av direktstöd från och med år 2015.


Senast ändrad: 18.04.2015