Överföringar av stödrättigheter från och med 2016

Från år 2016 kan stödrättigheter överföras bara till aktiva jordbrukare. Som överföring betraktas inte fall där besittningsöverföringen av stödrättigheter upphör på samma gång som arrendeavtalet. Då återgår besittningen av stödrättigheterna automatiskt till markägaren som redan äger stödrättigheterna. När markägaren utför en ny besittningsöverföring eller säljer sina stödrättigheter är det frågan om en överföring, och då måste mottagaren av stödrättigheterna uppfylla definitionen av en aktiv jordbrukare.

Undantag är de fall där stödrättigheterna överförs i samband med arv eller förskott på arv. Då behöver mottagaren av stödrättigheter inte uppfylla definitionen av en aktiv jordbrukare.

Senast ändrad: 06.04.2016