E-blanketter

En del av Ingå kommuns blanketter kan fyllas i på nätet med en webbläsare. Via dem förs uppgifterna elektroniskt direkt in i kommunens kundtjänstsystem. Då blanketten fyllts i får du ett meddelande om att uppgifterna tagits emot. Om du vill kan du också spara den ifyllda blanketten på din dator eller skriva ut den.

För att använda de elektroniska pdf-blanketterna behöver du Adobe Reader (version 8.1 eller nyare). Den nyaste versionen av programmet finns att få gratis på adressen http://get.adobe.com/se/reader.

De elektroniska blanketterna kan fyllas i och skickas åt kommunen utan e-post, och de anländer till kommunens tjänsteman genast då de avsänds.

Om du vill ha andra blanketter än elektroniska, ta kontakt med kommunen, tel. (09) 295 151.

Ifyllningsanvisningar finns på blanketterna.

Kommunens E-blanketter

Bibliotek

Fjärrlånebeställning
Anmälningsblankett till biblioteket (ansökan om lånekort) 

Blankett för anskaffning av PIN-kod

Blankett för anskaffning av PIN-kod
 (låntagare under 15 år) 

Båtplatser

Ansökan om båtplats  

Småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik
Dagvårdsavtal
Ändringar av dagvårdsbehovet

Blankett för förflyttning inom småbarnspedagogiken

Utredning över inkomster för fastställande av dagvårdsavgift

Ansökan om kommuntillägg till stöd för privat dagvård

Uppsägning av dagvårdsplats

Skolor

Anmälan till förskoleundervisning
Anmälan till skola
Ansökan om skolgång i annan skola än närskolan
Vårdnadshavares ansökan om skoluppskov eller tidigareläggning av elevens skolstart

Kulturen

Ansökan om understöd för vänortsverksamhet
Ansökan om använding av utställningsutrymme
Verksamhetsunderstöd / Kultur  

Motion

Verksamhetsunderstöd / Idrott 
Anhållan om turer på utomhusanläggningar
Anhållan om salturer

Ungdom

Verksamhetsunderstöd / Ungdom  

Vattentjänstverket Ingå vatten

Anmälan om ägobyte av fastighet


Senast ändrad: 07.02.2018