Gör ärenden på nätet

Med hjälp av Ingå kommuns elektroniska tjänster kan du uträtta dina ärenden snabbt och enkelt, när och var som helst. 

Uppgifterna förs direkt in i kommunens kundtjänstsystem. Då blanketten fyllts i får du ett meddelande om att uppgifterna tagits emot.

För att använda de elektroniska pdf-blanketterna behöver du Adobe Reader (version 8.1 eller nyare). Den nyaste versionen av programmet finns att få gratis på adressen http://get.adobe.com/se/reader.

Om du vill ha andra blanketter än elektroniska, ta kontakt med kommunen, tel. (09) 295 151.

Ifyllningsanvisningar finns på blanketterna.

Ingå kommun

Ge respons

Terveyskeskus

Klinik – Ta kontakt med hälsocentralen 24 h

Bibliotek

Lukas-webbbibliotek
Fjärrlånebeställning
Anmälningsblankett till biblioteket (ansökan om lånekort) 

Blankett för anskaffning av PIN-kod

Blankett för anskaffning av PIN-kod
 (låntagare under 15 år) 

Båtplatser

Ansökan om båtplats  

Småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik
Dagvårdsavtal
Ändringar av dagvårdsbehovet

Blankett för förflyttning inom småbarnspedagogiken

Utredning över inkomster för fastställande av dagvårdsavgift

Ansökan om kommuntillägg till stöd för privat dagvård

Uppsägning av dagvårdsplats

Skolor

Wilma
Anmälan till förskoleundervisning
Anmälan till skola
Ansökan om skolgång i annan skola än närskolan
Vårdnadshavares ansökan om skoluppskov eller tidigareläggning av elevens skolstart

Medborgarinstitutet

Hellewi (elektroniskt kursprogram)

Kulturen

Ansökan om understöd för vänortsverksamhet
Ansökan om använding av utställningsutrymme
Verksamhetsunderstöd / Kultur  

Motion

Verksamhetsunderstöd / Idrott 
Anhållan om turer på utomhusanläggningar
Anhållan om salturer

Ungdom

Verksamhetsunderstöd / Ungdom  

Vattentjänstverket Ingå vatten

Anmälan om ägobyte av fastighet


Senast ändrad: 04.04.2018