Kommunens infopunkt

Kommunens infopunkt

Infopunkten finns i nedre våningen av biblioteket.

Infopunkten

 • informerar om kommunens och dess samarbetspartners tjänster
 • delar ut kommunens blanketter och/eller hänvisar till rätt tjänsteman och avdelning
 • ger turistinfo
 • mottar kommunens post
 • bokar mötesutrymmen på kommungården
 • ger ut sterila flaskor för vattenprovtagning och sänder dem vidare till Västra Nylands vatten och miljö rf
 • säljer kommunens fiskelov
 • säljer litteratur om Ingå
 • har varierande broschyrer tillgängliga
 • sköter kommunens anslagstavla där du kan ta del av kommunens beslut och andra kungörelser som är anslagna under en bestämd tid
 • ställer ut aktuella detalj- och generalplaneförslag till påseende
 • ställer aktuellt planläggningsmaterial till påseende

Senast ändrad: 01.02.2017