Ingå kommun

Besöksadress: Kommungården, Strandvägen 2, 10210 Ingå Karta
Postadress: Ingå kommun, PB 6, 10211 Ingå
Växel tfn: +358 9 295151
Infopunkt tfn: +358 50 464 3374
Fax: +358 9 29515 355
e-post: inga(at)inga.fi eller fornamn.efternamn(at)inga.fi

Öppet: må-fre kl. 08.00-15.45, lö-sö stängt
Det är säkrast att i förväg bekräfta att den du vill träffa finns på plats, eftersom flextid tillämpas och några av tjänstemännen har besöks- och telefontider. 

Webbsidor och respons

Frågor om webbsidorna kan skickas till benjamin.lundin(at)inga.fi eller ring +358 50 570 9997.

Vid störningar i andra elektroniska tjänster (t.ex. Wilma, e-blanketter, föredragningslistor och protokoll), ta kontakt med IT-stödet, helpdesk(at)inga.fi

Allmän respons kan också skickas via denna blankett

Personalens kontaktuppgifter


Personal


Personal » Bibliotek

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Kärnä, Timo Biblioteksfunktionär +358 50 301 5955 timo.karna(at)inga.fi
Nystedt, Barbro Biblioteksfunktionär +358 50 440 6515 barbro.nystedt(at)inga.fi
Petrell-Auvinen, Sonja Tf. barnbibliotekarie +358 50 345 9544 sonja.petrell-auvinen(at)inga.fi
Selén, Raija Tf. bibliotekschef +358 50 373 2167 raija.selen(at)inga.fi
Tverin, Maria Bibliotekschef +358 50 440 6605 maria.tverin(at)inga.fi
Österman, Helena Servicerådgivare +358 50 464 3374 helena.osterman(at)inga.fi

Personal » Bildningskansli

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Londén, Pia Förvaltningsassistent +358 50 440 6218 pia.londen(at)inga.fi
Olkinuora, Merja Bildningschef +358 50 048 8971 merja.olkinuora(at)inga.fi

Personal » Byggnadsinspektion

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Niiranen, Susanna Förvaltningsassistent +358 50 440 5840 susanna.niiranen(at)inga.fi
Wide, Håkan Byggnadsinspektör +358 50 594 1691 hakan.wide(at)inga.fi
Wikström, Mikael Byggnadstillsynschef +358 50 511 3815 mikael.wikstrom(at)inga.fi

Personal » Central- och ekonomiförvaltningen

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Avellan, Mia Förvaltningsassistent +358 50 440 5708 mia.avellan(at)inga.fi
Boström, Jarl Kommundirektör +358 50 044 9334 jarl.bostrom(at)inga.fi
Gustavsson, Riitta Translator +358 50 440 5359 riitta.gustavsson(at)inga.fi
Kankaanpää, Peter IT-planerare +358 50 373 2172 peter.kankaanpaa(at)inga.fi
Lindvall, Charlotta Ekonomichef +358 50 324 4141 charlotta.lindvall(at)inga.fi
Lundin, Benjamin Informatör/Dataskyddsombud +358 50 570 9997 benjamin.lundin(at)inga.fi
Peltola, Anne Personalchef +358 50 343 5375 anne.peltola(at)inga.fi
Romberg, Christo IT-assistent +358 50 373 2168 christo.romberg(at)inga.fi
Taskinen, Eija Förvaltningschef +358 50 380 7802 eija.taskinen(at)inga.fi

Personal » Kommunens ledningsgrupp

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Boström, Jarl Kommundirektör +358 50 044 9334 jarl.bostrom(at)inga.fi
Kuisma, Marja Tf. planläggningschef +358 50 349 8949 marja.kuisma(at)inkoo.fi
Lindvall, Charlotta Ekonomichef +358 50 324 4141 charlotta.lindvall(at)inga.fi
Olkinuora, Merja Bildningschef +358 50 048 8971 merja.olkinuora(at)inga.fi
Peltola, Anne Personalchef +358 50 343 5375 anne.peltola(at)inga.fi
Taskinen, Eija Förvaltningschef +358 50 380 7802 eija.taskinen(at)inga.fi
Öhman, Anne Grundtrygghetschef +358 50 440 6714 anne.ohman(at)inga.fi

Personal » Kultur

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Ekblom, Regina Kultur- och kursplanerare +358 50 440 6912 regina.ekblom(at)inga.fi

Personal » Landsbygdsförvaltningen

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Engberg, Mårten Landsbygdschef +358 50 440 5780 marten.engberg(at)inga.fi

Personal » Medborgarinstitut

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Ekblom, Regina Kultur- och kursplanerare +358 50 440 6912 regina.ekblom(at)inga.fi
Londén, Pia Förvaltningsassistent +358 50 440 6218 pia.londen(at)inga.fi
Olkinuora, Merja Bildningschef +358 50 048 8971 merja.olkinuora(at)inga.fi

Personal » Miljöförvaltning

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Niiranen, Susanna Förvaltningsassistent +358 50 440 5840 susanna.niiranen(at)inga.fi
Skult, Patrik Miljöchef +358 50 440 5925 patrik.skult(at)inga.fi

Personal » Planläggning

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Kuisma, Marja Tf. planläggningschef +358 50 349 8949 marja.kuisma(at)inkoo.fi

Personal » Rehabiliterande arbetsverksamhet

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Pennanen-Kyttälä, Kirsi Verksamhetsledare +358 50 347 2590 kirsi.pennanen-kyttala(at)inga.fi

Personal » Samhällstekniska tjänster

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Korkman, Riitta Förvaltningsassistent +358 50 440 5974 riitta.korkman(at)inga.fi
Rissanen, Ilkka Tf. teknisk chef +358 50 594 1690 ilkka.rissanen(at)inga.fi

Personal » Småbarnspedagogik

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Bäckroos, Carina Förvaltningsassistent +358 50 440 5646 carina.backroos(at)inga.fi
Forsell, Kirsi Pedagogisk ledare, Dals daghem +358 50 440 4169 kirsi.forsell(at)inga.fi
Gröhn, Marika Pedagogisk ledare, Degerby daghem +358 50 440 4098 marika.grohn(at)inga.fi
Malm, Heidi Pedagogisk ledare, Knattebo daghem +358 50 440 4257 heidi.malm(at)inga.fi
Nyholm, Charlotta Chef för småbarnspedagogik +358 50 341 6520 charlotta.nyholm(at)inga.fi

Personal » Social- och hälsovård

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Alasimi, Mari Förvaltningsassistent +358 50 440 6798 mari.alasimi(at)inga.fi
Biström, Camilla Vårdenhetschef +358 50 314 8830 camilla.bistrom(at)inga.fi
Heinonen, Helge Ledande läkare +358 9 29 515 502 helge.heinonen(at)inga.fi
Holmström, Stina Vårdenhetschef +358 9 29 515 502 stina.holmstrom(at)inga.fi
Karlsson-Bergman, Jonna Skolhälsovårdare +358 50 595 0462 jonna.karlsson-bergman(at)inga.fi
Lohrum, Virpi Vårdenhetschef +358 50 3148 840 virpi-lohrum(at)inga.fi
Sjöholm, Nina Byråsekreterare +358 50 314 8849 nina.sjoholm(at)inga.fi
Öhman, Anne Grundtrygghetschef +358 50 440 6714 anne.ohman(at)inga.fi

Personal » Ungdomstjänster

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Bäckman, Dennis Ungdomsledare +358 50 440 6904 dennis.backman(at)inga.fi
Elonen, Tiina Handledare för ungdomsverkstad +358 50 598 1072 tiina.elonen(at)inga.fi
Hellsten, Sara Uppsökande ungdomsarbetare +358 50 3456413 sara.hellsten(at)inga.fi
Lahtia, Janne Ansvarig ungdomsarbetare +358 50 441 5885 janne.lahtia(at)inga.fi
Loimijoki, Linda Uppsökande ungdomsarbetare/Ungdomsarbetare +358 50 462 2492 linda.loimijoki(at)inga.fi

Personal » Utbildning

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Andersson, Rigmor Rektor, Kyrkfjärdens skola +358 50 440 7258 rigmor.andersson(at)inga.fi
Ekblad, Ulla Skolkurator +358 50 373 2160 ulla.ekblad(at)inga.fi
Ikkala, Satu Vicerektor, Merituulen koulu +358 50 4114 661 satu.ikkala(at)inga.fi
Ljungqvist, Magnus Rektor, Degerby skola +358 50 440 3978 magnus.ljungqvist(at)inga.fi
Londén, Pia Förvaltningsassistent +358 50 440 6218 pia.londen(at)inga.fi
Mangström, Heidi Rektor, Västankvarns skola +358 50 322 0891 heidi.mangstrom(at)inga.fi
Peräkylä, Ilona Speciallärare, Merituulen koulu +358 50 322 1949 ilona.perakyla(at)inga.fi
Suonpää, Satu Rektor, Merituulen koulu +358 50 3732 171 satu.suonpaa(at)inga.fi

Personal » Vattentjänstverket Ingå Vatten

Namn Yrkesbeteckning Mobiltelefon Email adress
Korkman, Riitta Förvaltningsassistent +358 50 440 5974 riitta.korkman(at)inga.fi

Senast ändrad: 30.08.2017