Medborgarådgivning

Den här rådgivningstjänsten hjälper dig att hitta rätt myndighet eller hänvisar dig vidare till myndighetens elektroniska tjänst.

MedborgarrådgivningMedborgarrådgivningens uppgift är att:
  • hjälpa medborgarna att hitta rätt myndighet eller myndighetens elektroniska tjänst för att sköta sina ärenden
  • erbjuda stöd i användandet av de elektroniska stödtjänsterna (suomi.fi, medborgarkontot
  • svara på allmänna frågor om offentliga tjänster.

Se även Suomi.fi – MedborgartjänsterSenast ändrad: 15.05.2017