Sidkarta

Första sidan
Service
Social- och hälsovårdstjänster
Hälsocentral
Brådskande fall
Återuppringningssystem
Munhälsovård
Jour
Nattjour
Patientdataarkiv och e-recept
Laboratorium
Röntgen
Rådgivningar
Preventivrådgivning
Mödrarådgivning
Barnrådgivning
Familjehandledning
Vaccinationsprogrammet
Skolhälsovård
Diabetesskötare
MBS-gruppverksamhet
Psykiatrisk sjukskötare
Fysioterapi
Hjälpmedelsservice
Klientavgifter
Vaccinationer
Säsonginfluensavaccinationer
Mammografiscreening
Patientsäkerhet
Vårdgaranti
Patientombudsman
Byte av hälsostation över kommungränserna
Socialservice
Utkomststöd
Ekonomi- och skuldrådgivning
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Socialjour
Barnskydd
Barnskyddsanmälan
Barnatillsyningsmannen
Missbrukarvård
Familjevåld
Skyddshem
Veteranärenden
Handikappservice
Handikapprådet
Stöd för utvecklingsstörda
Adoption
Social- och patientombudsmannen
Äldreservice
Serviceboende
Hemvård
Dagverksamhet
Närståendevård
Stödfunktioner i hemmet
Matservice
Trygghetstelefon
Färdtjänst
Seniorrådgivning i hälsofrågor
Äldrerådet
Vårdgaranti inom äldreservice
Intressebevakning
Program för integrationsfrämjande
Välfärdsplan för barn och unga 2016-2020
Småbarnspedagogik och utbildning
Småbarnspedagogik
Målsättningar för småbarnspedagogiken
Ansökan om småbarnspedagogik
Wilma
Knattebo daghem
Dal daghem
Degerby daghem
Familjedagvård
Specialdagvård
Privat dagvård
Stöd för privat dagvård
Hemvårdsstöd
Avgifter för småbarnspedagogik
Avtal för småbarnspedagogik
Småbarnspedagogiska kansliets kontaktuppgifter
Övrig verksamhet för småbarn
Utbildning
Förskoleundervisning
Anmälan till förskolan
Läroplan för Förskoleundervisning
1. Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen
1.1 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan
1.2 Den lokala läroplanen och utvecklandet av den
2. Förskoleundervisningens uppdrag och allmänna mål
2.1 Förpliktelser som styr undervisningen
2.2 Förskoleundervisningens uppdrag under lärstigen
2.3 Värdegrunden
2.4 Synen på lärande
2.5 Mångsidig kompetens i förskoleundervisningen
3. Verksamhetskultur som stödjer växande och lärande
3.1 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen
3.2 Lärmiljöer i förskoleundervisningen
3.3 Samarbete i förskoleundervisningen och vid övergångarna
4. Principer för förskoleundervisningen
4.1 Mångsidiga arbetssätt
4.2 Utvärdering som stöd för undervisningen och lärandet
4.3 Gemensamma mål för undervisningen och lärområdet
4.4 Specifika frågor angående språk och kultur
5. Stöd för barnets växande och lärande
5.1 Principerna för stöd
5.2 Samarbete med vårdnadshavaren i samband med stöd
5.3 Allmänt stöd
5.4 Intensifierat stöd
5.5 Särskilt stöd
5.6 Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning
6. Elevvård
Skolanmälan
Kyrkfjärdens skola
Kontaktuppgifter
Arbetstider
Läsårsplan
Degerby skola
Kontaktuppgifter
Västankvarns skola
Kontaktuppgifter
Läsårsplan
Merituulen koulu
Källhagens skola
Järnefeltin koulu
Wilma
Läroplan
1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den
1.1 Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen
1.2 Principer för uppgörandet av den lokala läroplanen
1.3 Utvärdering och utveckling av den lokala läroplanen
1.4 Uppgörande av läroplanen i Ingå
2. Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning
2.1 Värdegrunden
2.2 Synen på lärande
3. Den grundläggande utbildningens uppdrag och allmänna mål
3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag
3.2 Mångsidig kompetens
3.3 Mångsidig kompetens som mål
4. Verksamhetskulturen i en enhetlig grundläggande utbildning
4.1 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen
4.2 Lärmiljöer och arbetssätt
4.3 Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden
5. Skolarbete som främjar lärande och välbefinnande
5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen
5.2 Samarbete
5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder
5.4 Olika sätt att anordna undervisningen
5.5 Annan verksamhet som stödjer målen för undervisning och fostran
6. Bedömning av lärande
6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande
6.2 Bedömningens karaktär och allmänna principer för bedömningen
6.3 Föremål för bedömning
6.4 Bedömningen under studierna
6.5 Betyg och betygsanteckningar i den grundläggande utbildningen
7. Stöd för lärande och skolgång
7.1 Principerna för stöd
7.2 Allmänt stöd
7.3 Intensifierat stöd
7.4 Särskilt stöd
7.5 Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning
8. Elevvård
9. Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur
10. Valfrihet i den grundläggande utbildningen
10.1 Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen
10.2 Valfria ämnen
10.3 Frivilliga och valfria lärokurser i främmande språk
11. Årskurs 1-2
11.1 Övergången mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
11.2 Att utvecklas till skolelev
11.3 Övergången mellan årskurs 2 och 3
11.4 Mångsidig kompetens i årskurs 1–2
11.5 Läroämnen
11.5.1 Bildkonst
11.5.2 Det andra inhemska språket
11.5.2.1 Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs
11.5.2. 2 Finska, A-lärokurs
11.5.3 Elevhandledning
11.5.4 Främmande språk: Engelska, A-lärokurs
11.5.5 Gymnastik
11.5.6 Livsåskådningskunskap
11.5.7 Matematik
11.5.8 Modersmål och litteratur
11.5.9 Musik
11.5.10 Omgivningslära
11.5.11 Religion
11.5.11.1 Evangelisk-luthersk tro
11.5.11.2 Ortodox tro
11.5.12 Slöjd
12. Årskurs 3-6
12.1 Övergången mellan årskurs 2 och 3
12.2 Att utvecklas som elev
12.3 Övergången mellan årskurs 6 och 7
12.4 Mångsidig kompetens i årskurs 3–6
12.5 Läroämnen
12.5.1 Bildkonst
12.5.2 Det andra inhemska språket
12.5.2.1 Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs
12.5.2.2 Finska, A-lärokurs
12.5.3 Elevhandledning
12.5.4 Främmande språk
12.5.4.1 Engelska, A-lärokurs
12.5.4.2 Engelska, B1-lärokurs
12.5.5 Gymnastik
12.5.6 Historia
12.5.7 Livsåskådningskunskap
12.5.8 Matematik
12.5.9 Modersmål
12.5.10 Musik
12.5.11 Omgivningslära
12.5.12 Religion
12.5.12.1 Evangelisk-luthersk tro
12.5.12.2 Ortodox tro
12.5.13 Samhällslära
12.5.14 Slöjd
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta
Eftermiddagsverksamhet i Västankvarns skola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Kyrkfjärdens skola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Degerby skola
Avgifter och ansökan till verksamheten
Uppföljning och utvärdering
Skolskjutsar
KiVa-skola
Arbetstider och lov
2017-2018
Elevvård
Elevvårdens styrgrupp
Skolspecifika elevvårdsgrupper
Skolhälsovård
Skolhälsovård
Mottagningstider
Undersökningar inom skolhälsovården
Elevvård
Specialkost
Blanketter och infobrev
Bra att veta
Skolpsykolog
Skolkurator
Mottagningstider
Skolmaten
Skolpolisen
Bildningskansliet
Bildningsnämnden
Wilma
Ingå medborgarinstitut
Kursanmälan
Läsår
Kursprogram
Kursavgifter och övrig information
Nya kurser och aktuellt!
Kamratförbundet
Enkät 2017: Tyck till om MBI
Ingå bildkonstskola
Musikinstitutet Raseborg
Övrig utbildning
Klasserna 7-9
Gymnasier
Yrkesskolor och yrkeshögskolor
Program för integrationsfrämjande
Välfärdsplan för barn och unga 2016-2020
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Kultur och fritid
Kultur
Evenemang
Föreningar i Ingå
Gallerier
Museer
Museet Degerby Igor
Kanonerna vid Torp
Malmtorps Bondgårdsmuseum
Gammelgården
Fagervik Gård
Kyrkor
Ingå kyrka
Degerby kyrka
Taborkyrkan
Fagervik kyrka
Vänorter
IoBio
Ingås historia
Ingås kommunvapen
"Glad i Ingå"
Kyrkölet
Legenden om slaget vid Hirdal 1008
Filmer från ingå
Historiska bilder
Potatisen
Ingålimpan
Ingåvalsen
Kommunblomman
Fritid
Motion inomhus
Gymnastiksalar
Kommunens gym
Ingå Aktia Arena
Aquarius Sporting Club
Motion utomhus
Motionsbanan
Spontanidrottsplats
Idrottsplan
Tennisplan/skridskoplan
Sandplan
Geocaching
Vintersport
Lekparker
Simstränder
Idrottsföreningar
Medborgarinstitutet
Regelbundna träningstider
Allemansrätten
Läger- och friluftsområden
Fiske
Fiskelov
Naturbilder
Ungdomsverksamhet
Aktuellt
Halltider
Ladies´ Nights
Ungdomsforum
Ungdomsforum 2015
Ungdomsforum 2016
Frågeformulär 2015
Unccan
Uppsökande ungdomsarbete
Människosyn
Arbetssätt
Värderingar
Arbetsprövningsbanken
Aktiviteter
Ungdomsföreningar och organisationer
Bibliotek
Ta kontakt
Fråga bibliotekarien
Så funkar Ingås meröppna bibliotek
Användarregler
Inloggning
Utlånings- och återlämningsautomaterna
Egna reservationer
Fjärrlån
Lånetider och påminnelser
E-blanketter
Registerbeskrivningar
Prao-elevens betraktelser: "Hade inte väntat mig att det fanns så mycket att göra"
Spel- och digitaliseringsrum
Lukas webbibliotek
E-resurser
Naxos Music Library
Datero-program
Specialbibliotek
Läsecirkel
Välj böcker till biblioteket
Enkät om Ingå bibliotek 2017
Möteslokaler
Boende och byggande
Tomter till salu
Boende
Invånaraktivitet
Egnahemsföreningen
Byaråd
Underhåll av hemmet
Sotning
Brandsyn
Hemmets säkerhetsguide
Bil- och båttvätt
Plats för mattvätt
Husdjur i tätort
Kollektivtrafik
Taxi och taxibåtar
Avfallshantering och återvinning
Återvinning
Hyresbostäder
Vinterförvaring av båtar
Djurskydd och hittedjur
Veterinär
Bildgalleri
Byggande
Byggnadsinspektionen
Allmänna direktiv
1. Bygglovsprocess
2. Påbörjande av arbete
3. Synerna
4. Syn av vatten- och avloppsinstallationer
5. Inspektionsprotokoll för byggnads- och VVS-arbetena
6. Övrigt
Blanketter för byggare
Mötesdatumar
Byggnadsordningen
Marktäkt
Ingå karttjänst
Byggnadstillsynstaxa
Syneförrättningar och inspektioner i anslutning till bygglovet
Lov för byggande
Bygglov
Åtgärdstillstånd och -anmälan
Förlängning av bygglov
Reparations- och energiunderstöd
Byggnads- och miljönämnden
Länkar för byggare
Byggavfallsguide
Förnyande av avloppssystem
Avloppsvatten
Miljö
Miljöskyddsmyndighetens uppgifter
Allmänna principer och skyldigheter
Byggnads- och miljönämnden
Sydspetsens miljöhälsa
Anmälningar
Tillfällig verksamhet (t.ex. buller)
Muddring
Lagring av gödsel
Campingplats
Återvinning av avfall i markbyggande
Småbåtshamn
Sanering av förorenad mark
Insamlat avfall
Miljötillstånd
Miljötillstånd inom jordbruket
Miljökonsekvensbedömning
Avloppsvatten
Val av avloppsanläggning
Fastighetsägarens skyldigheter
Undantag
Anslutningsskyldighet (vattentjänster)
Avfallshantering och återanvändning
Avfallsnämnd
Naturskydd
Fridlysning
Vattenskydd
Grundvatten
Marktäkt
Muddring
Luftkvalitet
Bullerbekämpning
Allemansrätten
Veterinär
Planläggning och markanvändning
Aktuell planläggning
Planläggningsöversikt
Ingå centralpark
Degerby detaljplan
Inre skärgården
Generalplan för fastlandsområdet
Detaljplaneändring för Ingå båthamn
Joddböle detaljplaneändring
Delgeneralplan för Barösund
Bergvalla stranddetaljplan
Sådö stranddetaljplan
Kuruuddens stranddetaljplaneändring
Lågnäs stranddetaljplan (Unica)
Detaljplaneändring - Smeds 1
Delgeneralplan för Ingå station
Solvik, Kälkö - ändring av yttre skärgårdens delgeneralplan
Ingåport detaljplan
Torp detaljplan och detaljplaneändring
Tomter till salu
Ingå Karttjänst
Gällande planer
Westerberg detaljplan
Grönkulla-Heimgård detaljplan
Joddböle detaljplan
Hälludden stranddetaljplan
Kuruudden stranddetaljplaneändring
Ingå båthamn detaljplaneändring
Ingå centralparken detaljplan
Södra Sådö stranddetaljplan
Unica stranddetaljplan
Planläggningsöversikt
Beställning av planutdrag och -bestämmelser
Strategier
Ingå från luften - bilder
Samhällstekniska tjänster
Torgplatser
Parker och allmänna områden
Hamnar
Handelshamnen
Vägar och gator
Enskilda vägar
Vägbelysning
Planen för trygg och hållbar trafik i Ingå
Olycksgranskning
Kommunens fastigheter
Fastigheter till salu
Avfallshantering
Vattentjänstverket Ingå Vatten
Felanmälan
Anslutning till vattentjänstverket
Kundinfo
Taxa
Faktureringstidtabell
Vattenkvalitet
Mätaravläsning och uppföljning av förbrukningen
Vattnets hårdhet
Anslutningsskyldighet
HelpDesk
Ingå karttjänst
Privata vattenandelslag
Turism
Tidtabeller och trafikförbindelser
Logi
Restauranger och kaféer
Konst och souvenirer
Ingå gästhamn
Bildgalleri
Berättelser från hamnen
Merihukka har hittat hem
Ingås gästvänlighet imponerar på tyska seglare
”Här finns all service man behöver som båtfolk”
I dag turister, i höst Ingåbor
"Vi elsker Ingå!"
Ensamseglaren har fått sällskap till Ingå
Säsongen börjar och slutar i Ingå
Simstränder
Friluftsområden
Ridning
Taxi och taxibåtar
Kyrkor
Museer
Skärgården
Bildgalleri
Västra Nylands landsbygdsförvaltning
Aktuellt
Stödrättigheter
Upphävande av stödrättigheter
Överföringar av stödrättigheter från och med 2016
Lantbruksstöd
Elektronisk stödansökan
Registrering av djurhållning och djurhållningsplatser
Avbytare
Pensions- och generationsväxlingsärenden
Miljövård i lantbruket
Blanketter och nyttiga länkar
Arbete, företagande och näringar
Företag i Ingå
Starta eget
Företagarutbildning
Företagsklinik
Företagare berättar: Vi fick hjälp av Företagskliniken
Konferensutrymmen att hyra
Länkar för företagare
Pendlarbiljetter
Rehabiliterande arbetsverksamhet
"Därför valde vi Ingå"
Restaurang Scola
Galleri Karaija
Byggcenter 51
Lomamäen lemmikkipuisto
Viltgården
Äänipää
Termonova
Knapptigrarna
The Art of Cakes
Laserhuset
Lag och säkerhet
Polis
Förmyndarskap, intressebevakning
Konsumentrådgivning
Ekonomi- och skuldrådgivning
Domstolar
Brottsofferjour
Utsökning
Justitieombudsmannen
Konkursombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen
Dataombudsmannen
Information för invandrare
Statens författningsdata - Finlex
Suomi.fi – Medborgartjänster
Allmän rättshjälp
Rättsbiträde
Rättsskyddsförsäkring
Rättshjälp utomlands
Allmän intressebevakning
Statliga rättshjälpsbyråer
Sjöräddning
Bildgalleri
Tjänster och blanketter
Kontaktuppgifter
Kommunens infopunkt
Faktureringsadress
Medborgarrådgivning
Mötes- och festutrymmen
E-Blanketter
HelpDesk
Kort om Ingå
Befolkningsstatistik
Sidkarta
Beslutsfattande
Kommunalvalet 2017 i Ingå
Ingivning av handlingar
Röstningsområden och röstningsställen
Förhandsröstning
Kommunfullmäktige
Fullmäktigemedlemmar
Presidium
Mötesdagar
Kommunstyrelsen
Ledamöter
Mötesdagar
Nämnderna
Centralvalnämnden
Bildningsnämnden
Byggnads- och miljönämnden
Grundtrygghetsnämnden och dess individsektion
Revisionsnämnden
Samhällstekniska nämnden
Kommittéer och arbetsgrupper
Äldrerådet
Handikapprådet
Vänortskommittén
Föredragningslistor och protokoll
Kommunens förvaltning
Kommundirektör
Kommunens ledningsgrupp
Personal
Förvaltningstjänster
Kungörelser
Stadgar, instruktioner, strategier och taxor
Kommunkoncern
Ekonomi
Bokslut
Budget
Skatter, statsandelar och lånestock
Ekonomins mätetal
Invånarinitiativ
Vad är en kommun?
Beslutsfattande i kommunen
Kommuninvånarens ABC
Ingå informerar
Evenemang
Finland 100
100 platser i Ingå
Ingå – ett århundrade av berättelser
Aktuellt
Kungörelser
Upphandlingar
Lediga arbetsplatser
Klasslärare
Sommarjobbare
Webbkamera

Senast ändrad: 11.05.2015