Degerby kyrka

Degerby kyrka byggdes 1931-1932 och restaurerades 1977. Kyrkan ersatte den äldre träkyrkan som byggdes 1747-1748.

Kyrkan är en långkyrka och klockstapelspiran är i empirestil. Efter andra världskriget hörde kyrkan till Porkala-området som arrenderades till Sovjetunionen fram till år 1956. Kyrkan invigdes på nytt 1958 efter att området hade återlämnats till Finland. I kyrkan finns en mekanisk Walker-orgel med 9 stämmor från år 1965.

Degerby kyrka är öppen vardagar 1.6-31.8. kl. 10-16. Övriga tider är kyrkan öppen endast då det är program där eller på begäran.

Degerby kyrka © Benjamin Lundin

Senast ändrad: 21.11.2017