Kanonerna vid Torp

På museiområdet finns ca 40 st olika kanoner, vapen, uniformer, miniatyrmodeller och MI-8 transporthelikopter. Detta är museet för alla krigshistoriskt intresserade.Kanonerna vid Torp,  © Laura Ilona

Senast ändrad: 14.08.2017