Museet Degerby Igor

Museet Degerby Igor tar vara på och förmedlar berättelser om tiderna före, under och efter Porkalaparentesen 1944-1956 då Degerby utgjorde en del av det sovjetiska arrendeområdet.

Utställningarna finns i två byggnader, den ena fungerade fram till hösten 1944 som Degerby kommungård, den andra som Degerby brandstation.

Kapacitet finns vintertid för grupper på ca 50 personer, sommartid upp till 70 personer. Förhandsbokade grupper har alltid företräde. Kaffeservering ordnas på beställning och i den lilla museishopen finns föremål som på ett eller annat sätt kan knytas till Degerbys mångskiftande historia.

Nytt material, nya berättelser och nya händelser i omvärlden bidrar till att utställningarna kontinuerligt förnyas. Välkommen att berätta din historia.


5. föremål

Senast ändrad: 27.11.2017