Fortsätt till innehållet

Novago utvecklar turismföretag i västra Nyland

Novago

Från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond har Novago nu fått
finansiering för ett projekt vars syfte är att utveckla små turismföretag med
under 50 anställda i västra Nyland.

Det drygt två-åriga projektets fokus ligger
på samarbeten och nya resepaket med flera aktörer samt produktifiering. Vi vill
skapa och utveckla tjänster och färdiga paket för olika sorters turister också
utanför sommarsäsongen. Inom projektet skall också företagarnas digitala
kunskaper och kännedom om hållbar turism förbättras. Allt detta görs genom bl.a
högkvalitativa utbildningar, workshops och infotillfällen samt benchmarkingresor
och samarbete med yrkesskole- och yrkeshögskolestuderande.

Det tvåspråkiga projektet går under arbetsnamnet Welcome.

– Det
är alltid lite utmanande att hitta ett namn som passar till ett projekt. ‘Welcome’
fungerar på båda språken och syftar på att vi vill välkomna turister till
regionen, säger projektledare Alexandra Stoor.

Hon påpekar att det är
utveckling av företagen och inte marknadsföring av regionen som är syftet med
projektet.

– Kan vi inom regionen erbjuda tjänster och paket av hög standard
och få företagarna att samarbeta och erbjuda gemensamma tjänster över
kommungränserna, tror jag att regionen som turistmål också kommer att påverkas
positivt. Men rollen att marknadsföra området som turismdestination är inte
vår, vi satsar på företagsutveckling.

Idén till projektet kommer från Salo och Kimitoön där ett liknande
projekt, Matkailun Yhteispeli, fungerat åren 2017-2018. Welcome – ett
samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland, samarbetar med
fortsättningsprojektet Coastal Bootcamp vars fokus också ligger på samarbeten
samt produkter och paket som fungerar året runt.

På detta sätt kan man sträva
till att inte bara få igång samarbete över kommungränserna utan också över
länsgränserna. Bromarv och Kimito ligger exempelvis väldigt nära varandra och
samarbete är något som intresserar företag i båda områdena.

En enkät har skickats ut till turismföretag inom Novagos fem
kommuner. Genom att svara på den är man med och skräddarsyr projektets
utförande.

– Vi satsar mer på det som företagarna behöver, säger Stoor.

– Företagarnas
svar är alltså av stor betydelse. I början av februari kommer två kick-off
tillfällen att ordnas. Då drar projektet igång med full fart och vi presenterar
mer detaljerade planer om projektet och får också lyssna till intressanta
föreläsare. Alla tillställningar som ordnas under projektets gång är
avgiftsfria för alla deltagare och alla företag från västra Nyland är välkomna
att delta.

Enkäten går att besvara fram till fredag 28.12 kl. 16.00.

I projektet arbetar 1,5 personer, en stationerad i Raseborg och en
i Lojo. Den sammanlagda summan för projektet är 300.000 euro och Nylands
NTM-centrals landsbygdsfond står för 80% av finansieringen och resten av Novago
Företagsutveckling Ab. Projektet pågår under 1.10.2018-31.12.2020.

Novago Företagsutveckling Ab ger skräddarsydd rådgivning och stöd i alla skeden av företagets livscykel. Vi hjälper vid bl.a. grundande av företag, utveckling av företagsverksamheten eller när företaget står inför utmaningar. Företaget är kommunägt och fungerar i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo. Novago fungerar också som koordinator för olika projekt som stöder näringslivet.

Mer information om projektet finns på

www.novago.fi/welcome

www.facebook.com/welcomehanke

På frågor svarar:

Alexandra Stoor
Projektledare
Welcome – ett
samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland
alexandra.stoor(at)novago.fi
+358 44 700 4199