Fortsätt till innehållet

Efterlyses frivilliga som kan vakta snökanonerna vid skidbanan

Skidning är en bra motionsform för att smälta
juldelikatesserna. Snön på motionsbanan i Ingå är nu packad och det går att
skida fri stil runt hela den 3,2 kilometer långa banan, meddelar Ingå IF. Inga
spår är ännu dragna.

Snökanonerna arbetar för fullt och Ingå IF efterlyser fler
frivilliga medhjälpare som kan ställa upp och vakta snökanonerna medan de arbetar. Arbetspassen är mellan 2 till 4 timmar. Ju fler som ställer upp, desto
kortare arbetspass. Kolla www.ingaif.fi för
mer info, eller ring André Nylund, 040 7569733.

Vänligen
låt bli att promenera eller rasta hundar på banan då det är skidsäsong. Våra
fyrfotade vänner är härliga, men det kan lätt hända olyckor när skidarna susar
förbi i hög hastighet och viftar med stavarna.