Fortsätt till innehållet

Social- och krisjouren i Västra Nyland inleder verksamheten i början av 2019

Från
början av 2019 kommer Esbo att producera social- och krisjourens tjänster för
alla kommuner i Västra Nyland. Samtidigt ändras namnet på social- och
krisjouren i Esbo till social- och krisjouren i Västra Nyland.

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver
socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

I
Esbo hålls servicenivån oförändrad. I Grankulla och Kyrkslätt där Esbo har
producerat tjänsten hittills utvecklas servicen. I de övriga kommunerna i Västra
Nyland, alltså Hangö, Raseborg, Sjundeå, Ingå, Lojo, Högfors och Vichtis kommer
man att kunna tillgodose behovet av social- och krisjourens tjänster bättre än
tidigare, när resurserna ökar.

Vid
social- och krisjouren i Västra Nyland arbetar den nuvarande personalen vid
social- och krisjouren i Esbo, den nuvarande personalen vid social- och
krisjouren i Västra Nylands kommuner och fem nya medarbetare.

Social-
och krisjouren i Västra Nylands verksamhetsställen:

Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på
nummer 09 816
42439

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och
Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje
dag, dygnet runt.