Fortsätt till innehållet

Varning för svaga isar!

Ett fartyg från Finska vikens sjöbevakningssektion har gjort en inspektionsrunda
till Ingå. Sjöbevakarna konstaterar att det är farligt att röra sig på isen.

Sjöbevakarna som bland annat har rört sig mellan
Härligö och Ingå konstaterar att exempelvis isen på Kyrkfjärden är falsk –
ställvis bär den och ställvis inte alls. 

Därför manar sjöbevakningen till
största försiktighet på isen, helst ska man inte röra sig på isen över huvud
taget.