Fortsätt till innehållet

Ingå vill investera i framtidens industri

Kommunfullmäktige har beslutat att Ingå går med i det västnyländska bolaget C-Fiber Hanko med 150 000 euro. 

– Nu är vi med och jobbar för Västnyland och Ingå som en plats för framtidens industri. Vi försöker skapa en välmående kommun genom att främja sådan verksamhet som till exempel Fortum nu planerar i Joddböle. Det är en satsning på framtiden, en viljeyttring i allra högsta grad och ett sätt att få ta del av den senaste information på den här fronten, säger kommundirektör Robert Nyman. 

I praktiken tecknar man 125 aktier i bolaget C-Fiber Hanko Oy för totalt 1 500 euro. Därtill beviljar man ett kapitallån på totalt 141 075 euro till bolaget. Ytterligare placerar kommunen 7 425 euro i C-Fiber Hankos fria egna kapital. 
– Kommunens satsning är 150 000 euro men vi ger inte bort pengarna utan lånar ut drygt 140 000 euro som vi får avkastning på, påpekar Nyman. 

C-Fiber Hanko grundades år 2016 för att möjliggöra en regional anslutning till det så kallade havskabeln C-Lion1 som löper mellan Helsingfors och Rostock. C-Fiber Hanko investerade sammanlagt 3 miljoner euro i fiberförgreningen och får i och med investeringen inkomster av kapacitetsförsäljningen från C-Lion 1-kabelsystemet. 
C-Fiber Hanko ägs av Ekenäs Energi, Karis Telefon, Andelsbanken Raseborg, Hangö stad, Raseborgs Utveckling, N3M Group, Hangö Hamn, Ekenäs Sparbank, Forcit, XLTSystems och Björn Siggberg. 

Så här kunde en datacentral i Joddböle se ut. Illustration: Fortum/Hanko Data Parks

Hanko Data Parks är en bifirma till C-Fiber Hanko och fungerar som ett varumärke med vilket städerna Hangö och Raseborg marknadsför regionen som placeringsort för datacentraler. Hangö och Raseborg står för försäljnings- och marknadsföringsåtgärderna tillsammans med Fortum som sedan början av år 2019 är med i Hanko Data Parks. Ingå kommun förväntas inte delta i finansieringen av marknadsföringen av Hanko Data Parks eftersom kommunen inte har egna tomter av detta slag som ska säljas.