Fortsätt till innehållet

Vill du ge av din tid åt barnen i skolan?

MLL Nylands distrikt och Folkhälsan ordnar ett öppet
informations – och rekryteringstillfälle för seniorer och för skolans personal där
du har möjligt att höra mera om verksamheterna. Välkommen till Ingå bibliotek
den 15 april klockan 13.30 – 15!

Under tillställningen presenteras MLL:s läsmormors- och
morfarsverksamhet och Folkhälsans frivilliga seniorverksamhet i skola, daghem
och eftis.

På träffen finns seniorer som är med i verksamheten. Du får
höra dem berätta om sina erfarenheter och tankar kring verksamheterna.

På plats är också representanter från MLL Nylands distrikt
och Folkhälsan. 

Välkommen med! Kaffebjudning!

Anmäl dej till Minna:

minna.lindstrom@mll.fi 
eller 0504002980