Fortsätt till innehållet

Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Alla 26 nyländska kommuner och
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om
hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området.
Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Kommunernas
ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland
föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och
hälsovårdstjänsterna på basnivå:

Alla fem områden är både till
befolkningsunderlaget och till sin ekonomiska bärkraft tillräckligt stora för
säkerställande av att social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras också i
de nyländska kommuner som inte ensamma har tillräckliga förutsättningar för
detta.

Samkommunen Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt (HUS) verkar redan i hela Nyland med ansvar för ordnandet av
specialsjukvårdstjänster och spelar en viktig roll då tjänsterna och
servicekedjorna omorganiseras.

Att sammanföra organiseringsansvaret i
kommuner och samkommuner gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för
reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till dessa mål hör att förbättra
tillgången, kvaliteten och jämlikheten i fråga om tjänsterna och att stävja
kostnadsökningen. Det är också alltjämt möjligt med en starkare integration av
tjänsterna, informationen och datasystemen och av finansieringen än för
närvarande.

Alla stads- och kommundirektörer i
Nyland och verkställande direktören för HUS har förbundit sig att utifrån detta
främja en reform av social- och hälsovårdstjänsterna på kommunbasis.

Social-
och hälsovårdstjänsterna bör omorganiseras kundorienterat och kontrollerat

Kommunerna i Nyland anser att reformen
av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande
regeringsperioden. Reformen bör genomföras etappvis, kontrollerat och på
kommunbasis. Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat
beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och
hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar,
såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster
och invandrartjänster. Detta säkerställer en invånar- och kundorienterad reform
och erbjuder i hela landet och i det folkrika Nyland de bästa möjligheterna att
svara mot de skiftande samhälleliga utmaningarna, som kräver nära samarbete
över gränserna för kommunens alla verksamhetsområden och beslutsfattande så
nära invånarna som möjligt.

En kommunbaserad organiseringsmodell som
bygger på kommuner och samkommuner gör det dessutom möjligt att omedelbart
inleda reformarbetet inom ramen för den gällande lagstiftningen och framför
allt att avancera riskfriare och mer behärskat utan en ny, invecklad
förvaltningsnivå. Men målen för reformarbetet, tillgången till jämlika tjänster
och dämpandet av kostnadsökningen kräver dessutom att samkommunernas
ägarstyrning och verksamhetsstyrning stärks, att verksamhetssätten läggs om,
att de elektroniska tjänsterna ökas och att det gemensamma kunskapsunderlaget
och kunskapsledningen förbättras.

Jan
Vapaavuori, borgmästare, Helsingfors

Jouni
Martikainen, kommundirektör, Askola

Hannu
Haukkasalo, kommundirektör, Borgnäs

Jukka-Pekka
Ujula, stadsdirektör, Borgå

Jukka
Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Christoffer
Masar, stadsdirektör, Grankulla

Denis
Strandell, stadsdirektör, Hangö

Jyrki
Mattila, stadsdirektör, Hyvinge

Tuija
Telén, stadsdirektör, Högfors

Robert
Nyman, kommundirektör, Ingå,

Kirsi
Rontu, stadsdirektör, Kervo

Tarmo
Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt

Tiina
Heikka, kommundirektör, Lappträsk

Mika
Sivula, stadsdirektör, Lojo

Jan
D. Oker-Blom, stadsdirektör, Lovisa

Esko
Kairesalo, kommundirektör, Mäntsälä

Sam
Vuorinen, kommundirektör, Mörskom

Outi Mäkelä, kommundirektör, Nurmijärvi

Juha
Myyryläinen, kommundirektör, Pukkila

Ragnar
Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg

Mikael
Grannas, kommundirektör, Sibbo

Juha-Pekka
Isotupa, kommundirektör, Sjundeå

Olli
Naukkarinen, stadsdirektör, Träskända

Arto
Lindberg, borgmästare, Tusby

Ritva
Viljanen, stadsdirektör, Vanda

Erkki
Eerola, kommundirektör, Vichtis

Juha
Tuominen, verkställande direktör, HUS