Fortsätt till innehållet

Baltic Connector sätts snart i havet

Om ett par veckor börjar sjöledningen Baltic Connector
läggas i havet. I Paldiski på estniska sidan väntar 6 400 rör på att
svetsas samman och placeras på havsbottnen. De första sjösätts i Ingå.

Ännu denna vecka kommer man att fästa en vinsch på Fjusö.
Med vinschen kommer man att dra in gasledningen från rörläggningsfartyget Lorelay som
inledningsvis ligger cirka 1,5 kilometer från stranden. Vinschvajern installeras, som det ser ut nu, den 17-19 maj. Rören svetsat ihop på
fartyget. Fartyget väntas vara på plats den 20 maj. Vill man se fartyget måste
man vara påpasslig. Fartyget drar fort vidare då takten är cirka tre kilometer rörläggning
i dygnet.

IMG_1698

© Baltic Connector

Detta kommer att medföra att det stora faret till Ingå är
stängt den 24.5-25.5 med Inkoo Shippings goda minne. Baltic Connector uppmanar
också vanliga båtfarare att undvika att röra sig i faret till Kyrkfjärden
mellan den 21.5 och 23.5 då ledningen dras i området.

Ledningen borde vara klar under de första veckorna i juli. Sedan
ska det kontrolleras att den ligger rätt. Stenläggningen sker i huvudsak i juni
på den finska sidan. Den görs för att hålla ledningen på plats och för att den
ska ligga tätt mot bottnen. Innan ledningen kan börja användas ska tätheten
testas genom att man pumpar in 15 000 kubikmeter havsvatten på den finska
sidan. Vattnet kommer att innehålla miljöcertifierade kemikalier som ska ta kol
på eventuella mikrobförekomster i ledningen. I början av augusti kommer men
sedan att torka ledningen med luft. Då kan ett susande ljud förekomma i Ingå. Senast
i oktober ska landledningen och sjöledningen kopplas ihop.

– Det är de facto fråga om mindre åtgärder än i fjol även om
de kanske verkar större, säger projektdirektör Tom Främling.

Helt problemfritt har det inte varit. Man har stött på mest
patrull på land. Den milda vintern gjorde bland annat att man var tvungen att
bygga tillfälliga vägar på de mjuka åkrarna för att komma åt att gräva för
ledningen. Entreprenören som anlitats av Baltic Connector har inte hunnit
återställa alla platser ännu vilket gjort att vissa odlare inte kan så i tid.
Vissa markägare klagar på att kommunikationen med entreprenören inte fungerar
som den borde.

Främling säger att man har fört diskussioner med
entreprenören om detta och att man kommer att göra det igen.

– Det är vi som har ansvaret, konstaterar han.

Mer information här