Fortsätt till innehållet

På bibban brottas buggarna ner: Mer IT-stöd åt alla!

Bibliotekets IT-stöd för äldre blev en succé! Därför kommer
utbudet att breddas till att omfatta alla åldersgrupper. Men för att alla ska
få den hjälp de behöver blir IT-stödet personligt och med tidsbeställning.

När bibliotekets öppna it-stöd ordnades första gången den
22.5 var det kö redan innan tillställningen hade börjat. Det var många som
ville ha hjälp med sina smarta lurar och trendiga tabletter.

– Responsen var mycket positiv. Det är en tjänst som behövs.
Därför kommer vi att testa med personligt it-stöd åtminstone under juni månad,
säger Mikael Hindrén som fungerat som it-rådgivare.

IT-stöd

Man bokar tid till honom via kommunens växel (+358 9 295 151),
man kan räkna med en timme per träff. It-stödet är i första hand tillgängligt tisdag,
onsdag och torsdag.

Under den första träffen var smarttelefoner och surfplattor
de vanligaste problemmanickerna. Några behövde också hjälp med sina bärbara
datorer. Men det är inte bara tekniken i apparaterna som vållar problem, det
handlar också i stor utsträckning om de tjänster som man är tvungen att använda
i dag för att sköta olika ärenden på nätet. Det som i teorin ska vara lätt är
ofta svårt i praktiken.

– Och med detta är det inte bara äldre som har svårigheter.
Därför är it-rådgivningen i fortsättningen riktad till alla, säger Mikael.  

Så om du behöver hjälp med tekniken eller någon nätbaserad
tjänst så är det bara att beställa tid och komma till bibban. Välkommen!