Fortsätt till innehållet

När kommungården badar i sol tas energin tillvara

Solen gör inte bara semesterfirandet skönt (eller odrägligt), den gör nytta också. Solkraftverket på kommungården har redan producerat 20,7
MWh elektricitet! Solpanelerna installerades våren 2018. Med denna rent producerade energimängd skulle man kunna köra cirka 115 000 km med en personbil eller bada bastu i nästan 3 500 timmar!

Här kan du följa med energiproduktionen på kommungården!  

Ingå kommun har installerat solpaneler på fem av sina fastigheter; kommungården, Dal daghem, servicehuset Lönneberga, reningsverket och kommunens vattentäkt.

Controller Ilkka Rissanen bland kommungårdens solpaneler.

Målet med det här är att göra Ingå till en miljövänligare ort i enlighet med kommunens officiella strategi. Solenergin passar också in i kommunens deltagande i HINKU-projektet som strävar till att göra finländska kommuner koldioxidneutrala.