Fortsätt till innehållet

Det nya havsnära bostadsområdet Ingåstrand framskrider – detaljplaneändringarna har vunnit laga kraft

Ingåstrand

Planområdena Ingåstrand och anslutande Kyrkby båthamn ligger
i Ingå centrum i havsnära miljö. De i juni godkända och i början av augusti
laga kraft vunna detaljplanerna möjliggör en betydande utveckling av centrum
och småbåtshamnen. Man har planerat höghus och småhus för till och med 250
invånare. Servicen utvecklas och utvidgas i hamnen och dess närhet på båda
sidorna om ån. Intill Kyrkfjärden, som bland annat är känd för ett rikt
fågelliv, planeras ett promenadstråk som löper genom hela centrumområdet.

Aija Aunio

Aija Aunio

– De förutsättningar som planerna skapar för nya invånare
medför mer året runt-boende och ökar efterfrågan på tjänster i kyrkbyns kärna.
Detta gynnar alla Ingåbor. I och med att planerna vunnit laga kraft kommer vi
vidare med den noggrannare planeringen av gatu- och husbyggnationen liksom med
marknadsföringen av projektet tillsammans med våra samarbetspartners, säger en
glad samhällsteknisk direktör Aija Aunio.  

Byggandet börjar med gator och kommunalteknik planenligt på våren
2020. För bostädernas och affärslokalernas förverkligande ansvarar Inkoon
Keskustakehitys Oy. Med i samarbetet är Finlands
Bostadsmässa.