Fortsätt till innehållet

Trädbeståndet vid spånbanan gynnas med gallring

I slutet av nästa
vecka alternativt första veckan i september kommer Stora Enso att inleda en
gallring av skogen på kommunens fastighet intill spånbanan norr om stamväg 51. Mellan
30 och 40 procent av träden, främst granar, ska fällas på två områden på
sammanlagt 5,7 hektar.

Avverkningsområdena (5 och 8) markerade med granngrön färg.

Gallringen främjar tallen, björken och de livskraftiga
granarna på området. Det är fråga om beståndsvårdande gallring inte
kalavverkning. Mot Stormossen lämnas en skyddszon som inte rörs.

Skogscentralens och Närings-, trafik och miljöcentralen har godkänt
avverkningen. Den stör inte fåglarnas häckning.

Av säkerhetsskäl måste man vistas minst på 90 meters avstånd
från skogsmaskinerna.

Tilläggsinformation:
Skogsexpert Christoffer Malmberg, Stora Enso, +358 40 621 0969,
christoffer.malmberg(at)storaenso.com

Kommundirektör Robert Nyman,  +358 40 149 3762, robert.nyman(at)inga.fi