Fortsätt till innehållet

Vinterförvaringsplatsen för båtar flyttas västerut

De kommunala vinterförvaringsplatserna för båtar kommer för vintern 2019-2020 att i huvudsak flyttas till den västra sidan av småbåtshamnen. Detta beror på att infrastrukturen för Ingåstrand ska börja byggas i vinter. Vi informerar mer om arrangemangen fredagen den 6.9.