Fortsätt till innehållet

Kom med och påverka tillståndet hos vattendragen i Ingå!

Välkommen med och påverka tillståndet hos vattendragen i
Ingå! Under tillställningen, som är tvåspråkig, får vi höra och diskutera
resultaten från sommarens kartförfrågning och du har möjlighet att berätta om
önskemål och oro som du har gällande tillstånd och behov hos den vattenlevande
naturen och kustobjekten i Ingå. Den insamlade informationen utnyttjas då
åtgärdsprogram utarbetas för skötseln av kommunens vattendrag.

Målet med tillställningen är att främja nätverk mellan
olika aktörer vid vattendragen. Behovet av fungerande nätverk växer. De problem
som anknyter till vattendragens tillstånd och de utmaningar som följer av
klimatförändringen, såsom ökande nederbörd, är komplicerade och kräver
sakkunskap från flera olika sakkunniga samt en ny typ av samarbete mellan
praktiskt verksamma, forskare och sakkunniga. Planering som görs i samarbete
mellan olika parter ökar antalet och effektiviteten hos åtgärderna inom
vattenvårdsprojekten. 

Ingå Vattendrag – öppen tillställning 24.10. kl 18–20, Merituulen koulu

Program:

17:30 Kaffe med tilltugg

18:00 Tillställningen öppnas, verksamhetsledare Jaana Pönni, LUVY

18:10 Ingå kommuns anförande, miljöchef Elina Röman, Ingå kommun

18:30 En översikt av vattendragen i Ingå, vattendragssakkunnig Katja Pellikka, LUVY

19:00 Observationer på kartan! – presentation av resultaten från kartförfrågningen och gemensam handledd diskuterande idéworkshop

19:45 Sammanfattning och slutdiskussion, projektansvarig Maija Venäläinen LUVY

20:00 Tillställningen avslutas

Kommunens invånare, stugägare och vandrare – alla som är
intresserade av vattenskydd är välkomna på tillställningen.

Tillställningen anordnas av Ingå kommun, LUVY samt
projektet Verkostoilla tehoa vesien hoitoon.

Anmälan: http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/inkoon_vedet#

Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:

Maija Venäläinen

hankepäällikkö/ projektchef
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
maija.venalainen@luvy.fi

0445285019