Fortsätt till innehållet

Ingå är knutpunkt för framtidens energi

Ännu syns vissa spår där grävmaskinerna gått fram för att
gömma gasledningen i marken. Men det synligaste spåret av Baltic Connector är
kompressorstationen invid oljehamnen i Ingå. Den splitternya anläggningen visades
upp för media nyligen.

Det är inget litet komplex som tornar upp på den knappt 3
hektar stora arrendetomten vid Oljehamnsvägen, en knapp kilometer från
stranden.

Kompressorstationen består av en handfull huskroppar för
administration, lager och processer. Utöver det ringlar sig vinröda gasrör upp
och ner ur marken. På kompressorstationen filtreras, mäts och analyseras gasen.
Det är också där man ökar trycket i gasledningen. 

Ilkka Taka-aho, Tom Främling och Herkko Plit på kompressorstationen.

Ilkka Taka-aho, Tom Främling och Herkko Plit på kompressorstationen.

– Förenklat sagt är det en pumpstation för gas, säger projektchef
Ilkka Taka-aho.

Stationen kommer i princip att vara obemannad då den
fjärrstyrs från en övervakningscentral i Kouvola.

– Det är dock TSO Gasgrid Finland som tar över den operativa
verksamheten och som får ta ställning till om det ska finnas manskap på plats
eller inte.

Nu när projektet är förverkligat har Baltic Connector
småningom gjort sitt. TSO Gasgrid Finland kommer att sköta hela gasmarknadens
transitnät i Finland.

Projektet som startade 2016 har slukat 187 miljoner euro
varav EU finansierade rekordmycket, det vill säga 75 procent. Det handlar om 21
kilometer ledning på land mellan Pölans i Sjundeå och Oljehamnen i Ingå, 77
kilometer under havet mellan Ingå och Paldiski samt 50 kilometer på estnisk
mark.

Ledningen möjliggör en gemensam finsk-baltisk gasmarknad. Gasmarknadens
utveckling är ett steg mot ett kolneutralt samhälle. Gasmarknaden i Finland
öppnas 1.1.2020. Ledningen är klar för drift i god tid innan. Byggandet började
våren 2018 och blev klart på sensommaren i år, något tidigare än beräknat.

Ledningen och kompressorstationen har testats och det är gas
i båda. I mitten av november, när allt är klart på den estniska sidan, kommer
man att pumpa gas i havsledningen.

Att allt gått så bra säger vd Herkko Plit beror på en
motiverad, ansvarsfull och kunnig personal.

– Vi har också tagit med markägarna från början och
informerat flitigt, en invånarträff var bland det första vi ordnade. Men det är
klart att det inte går helt problemfritt när man rör sig på folks gårdar och
åkrar.

För olägenheter som uppstått har markägarna kompenserats
enligt inlösningskommissionens beräkningar.

Pliit ser naturgasnätverket som ett komplement till
förnybara bränslen.

– Användningen av grön gas (biogas och syntetisk gas) kommer
att öka. Med hjälp av datamonitorering i realtid kan man lagra energi i
gasnätet.