Fortsätt till innehållet

Oljeskador på stränder kartläggs i Ingå med början på torsdag

Arbetet med oljebekämpningen
efter läckaget som skedde den 31.1.2020 vid hamnområdet i Fagerviken i Ingå
fortsätter.

På torsdag den 13.2 påbörjas,
under ledning av räddningsverket, noggrannare kartläggning av de skador oljan
förorsakat på stränderna. Kartläggningen genomförs med båt och till fots.

Upplysningar:

Västra Nylands räddningsverk

Ledningscentralen, tel. 09 816
28699