Fortsätt till innehållet

Fastighetsägare i Torp uppmanas ansluta sina fastigheter till Ingå kommuns vattentjänstverk

Ingå
vattentjänstverk bygger ut vatten- och avloppsnätet och följande område är Torp. Den planerade vatten- och avloppslinjens
sträckning är från korsningen vid Kanonvägen – Kanonmuseet ner längs
Båtbyggargränd, Skjutbanevägen till Torpmalsvägen 141. Se kartan!

Området kring Torp
hör till vattentjänstverkets verksamhetsområde, som godkänts av
kommunfullmäktige. Enligt lagen för vattentjänster ska
fastigheter inom vattentjänstverkets område vara anslutna till
vattentjänstverket eller, om inte, anhålla om undantag.

Byggandet av
kommunalteknik är planerat att påbörjas i juni månad. Fastigheterna kan
anslutas efterhand byggarbetet framskrider. Om detta informeras under byggarbetets gång. I
planeringsskedet har man beaktat de befintliga avloppssystemens platser. Blankett
till ansökan om anslutning av fastighet till vattentjänstverket finns på
kommunens nätsidor: Tekniska tjänster / Vattentjänstverket Ingå vatten. Där
finns även vattentjänstverkets verksamhetsområde.

Tilläggsuppgifter
ger vattenverkschef Peter Bergman tel. 050-3007515 eller e-post: peter.bergman@inga.fi