Fortsätt till innehållet

Grovrengöringen av de bebodda stränderna påbörjas torsdagen den 20.2 om vädret tillåter

Oljebekämpningsarbetet efter oljeläckaget i Fagerviken den 31.1.2020
fortsätter enligt de observationer som gjordes på
stränder och till sjöss i torsdags. Olja driver inte i vattnet men på området
observerades olja på några ställen på stränderna och i vikarna.

Grovrengöringen av de bebodda stränderna påbörjas torsdagen den 20.2 om
vädret tillåter.

Situationen i Fagerviken kontrolleras dagligen och räddningsverket beslutar
om åtgärder i samråd med miljöexperter. Till sin hjälp har räddningsverket
också en privat aktör.

Räddningsverket informerar nästa gång vecka 9, om inte betydande
förändringar sker innan dess.