Fortsätt till innehållet

Bekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

Västra Nylands räddningsverk fortsätter
tillsammans med sina samarbetspartner bekämpningsarbetet och kartläggningen av
skadorna efter oljeläckaget i Fagerviken.

Städningen av stränderna har påbörjats och fler
bommar läggs ut för att skydda stränderna. Miljöexperter har tagit jord- och
vattenprover på området och även detta arbete fortsätter under veckan.

Bekämpningsarbetet fortsätter planenligt.
Räddningsverket beslutar om vilka åtgärder som vidtas i samarbete med
miljöexperterna. En privat aktör sköter bekämpningsarbetet enligt
räddningsverkets direktiv.

Tilläggsuppgifter:

Västra
Nylands räddningsverk, 09 8162 8699 (Lägescentralen/växeln)