Fortsätt till innehållet

Läsambassadörer förespråkar böcker som medicin för själen

Henrika Andersson i biblioteket.

Henrika Andersson.

Läsambassadörer förespråkar böcker som medicin för själen

– Man har kallat läsning för själens medicin. Det tycker jag
är ganska talande.

Det säger läsambassadör Henrika Andersson som var på besök i
Ingå bibliotek för en vecka sedan. Andersson som i grunden skådis och
författare var i Ingå för att hjälpa lärare inspirera barn och unga till
läsning.

Inom läsambassadörsprojektet har Henrika och hennes kollega
tre år på sig att hjälpa 0-6-åringar och 11-15-åringar med deras avtagande iver
att läsa.

– Vi informerar, inspirerar och motiverar. Vi åker ut till
skolorna och för en dialog om läsattityd. Sedan presenterar vi ett hårdkokt
faktapaket. Eleverna brukar vara motiverade och inspirerade efter det. Då
kommer vi med boktips.

Henrika känner att hon gör ett meningsfullt jobb. Lärarna
får en boost av att experterna bekräftar det de försöker tuta i barnen.

– Det jobb man gör med barnen ger ringar på vattnet långt in
i framtiden. Många barn kommer från icke-läsande familjer. Därför är det en
fantastisk sak att lärarna har en möjlighet att främja barnens läsande. Vi ger
lärarna verktyg för detta och för att de ska kunna jobba mer ändamålsenligt och
tänka större. Olika sätt fungerar för olika barn.

Henrika säger att man kämpar mot en värld där mobilerna tar
över tidsanvändningen. Hon kallar det för en tyst revolution.

– Det enda vi kan göra är att visa på möjligheten till och
fördelarna med att också läsa böcker – sådant som kräver att man koncentrerar
sig. Vår hjärna blir avbruten hela tiden i dag och den mår inte bra av det – vi
blir bara sämre på att koncentrera oss. Vi måste lära föräldrarna att välja
böcker i stället för iPad. Vi måste lära de vuxna satt läsningen är en viktig
del av livet. Det är inte bara språk och ord, det är ett sätta att dela värld,
gemenskap och tillit med andra.

Men, många unga har faktiskt börjat läsa för att de märker
att det minskar stressen.

– Man har kallat läsning för själens medicin. Det tycker jag
är ganska talande. Forskning visar att man ska läsa 150 böcker eller 5 000
timmar innan man får läsflyt. När man läser kreativt aktiverar man samma område
av hjärnan som behövs för att lösa matematiska uppgifter. Därför är det viktigt
att läsa och på så sätt träna den delen av hjärnan.

En läsupplevelse kan vara otroligt stark för ett barn.
Henrika berättar om barnet som sade ”Min lärare tycker om mig. Han läser högt
för oss.”

– Så starkt kan ett barn uppleva högläsning. Känslan av att
läraren läser för just för dig, är en lyckokänsla.