Fortsätt till innehållet

Hjälp oss att bli bättre! Svara på undersökningen om servicen i Ingå!

Bildgalleri över våra tjänster.

Bästa Ingåbo,

Hur bra är Glada Ingås kommunala
service?

Vi vill utveckla vår service och för att kunna göra det är responsen från er invånare väldigt
viktig.

Utifrån responsen av er får vi
nyttig information om i vilken verksamhet utvecklingsbehoven är störst, men
också om vilka satsningar vi ska fortsätta med, så att Ingå ska vara den bästa
möjliga platsen att bo och leva på.

Undersökningen utmynnar i en
statistisk rapport och den enskilda respondentens åsikter blir aldrig synliga.

Undersökningen genomförs av FCG på
begäran av Ingå kommun. Den är öppen till och med den 23.3.

Tack på förhand för ert
deltagande!

Till undersökningen kommer du via denna länk!

Man kan fylla i en pappersversion av enkäten på biblioteket! Blanketterna finns vid infodisken.